Classic Hemd White SlimClassic Hemd White Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd White Slim

€109

Classic Hemd Light Blue Stripes SlimClassic Hemd Light Blue Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Light Blue Stripes Slim

€109

Classic Hemd Black SlimClassic Hemd Black Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Black Slim

€109

Classic Hemd Light Blue Twill SlimClassic Hemd Light Blue Twill Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Light Blue Twill Slim

€109

Classic Hemd Navy SlimClassic Hemd Navy Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Navy Slim

€109

Classic Hemd Navy Twill SlimClassic Hemd Navy Twill Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Navy Twill Slim

€109

15%
Classic Hemd New Stars SlimClassic Hemd New Stars Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd New Stars Slim

€93€109

Classic Hemd Midnight Stars SlimClassic Hemd Midnight Stars Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Midnight Stars Slim

€109

Classic Hemd Navy Stripes SlimClassic Hemd Navy Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Navy Stripes Slim

€109

Classic Hemd Dark Shadow Twill SlimClassic Hemd Dark Shadow Twill Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Dark Shadow Twill Slim

€109

Classic Hemd Dark Grey Stripes SlimClassic Hemd Dark Grey Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Dark Grey Stripes Slim

€109

15%
Classic Hemd Bold Navy Stripes SlimClassic Hemd Bold Navy Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Bold Navy Stripes Slim

€93€109

Classic Hemd Black Stripes SlimClassic Hemd Black Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Black Stripes Slim

€109

Classic Hemd Cobalt Blue Stripes SlimClassic Hemd Cobalt Blue Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Cobalt Blue Stripes Slim

€109

Classic Hemd Marble Shards SlimClassic Hemd Marble Shards Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Marble Shards Slim

€109

Classic Hemd Blue Myrtle SlimClassic Hemd Blue Myrtle Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Blue Myrtle Slim

€109

15%
Classic Hemd Navy Duo Stripes SlimClassic Hemd Navy Duo Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Navy Duo Stripes Slim

€93€109

Classic Hemd Dark Sky SlimClassic Hemd Dark Sky Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Dark Sky Slim

€109

Classic Hemd Dark Olive Stripes SlimClassic Hemd Dark Olive Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Dark Olive Stripes Slim

€109

20%
Classic Hemd Sandstone Duo Stripes SlimClassic Hemd Sandstone Duo Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Sandstone Duo Stripes Slim

€87€109

Classic Hemd Sandstone Stripes SlimClassic Hemd Sandstone Stripes Slim

Classic Shirt

+ 17

Classic Hemd Sandstone Stripes Slim

€109